Säker honung

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Har man bisamhällen så får man honung, i bland mer – ibland mindre. För att ta hand om honungen på ett bra sätt, behöver du veta vilka faror det kan finnas i din honungsproduktion. Säker honung är din vägledning till en kvalitetsprodukt.


Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna har tillsammans med Livsmedelsverket samlat lagstiftningens krav och branschens tolkningar i dokumentet Säker honung – Biodlarnas nationella branschriktlinjer för hantering av honung. Dessa riktlinjer har visualiserats och förtydligats i Säker honung.


Boken följer riskanalysen i flödesschemat för en honungsproduktion. Den är uppdelat i sex kapitel där totalt 18 olika arbetsmoment grundligt analyseras utifrån ett faroperspektiv. Det är ett generellt upplägg och varje honungsproducent ska göra sitt eget flödesschema för att utifrån verkligheten sätta upp en riskanalys.

Låt Säker honung bli din guide

Boken finns även som PDF på sveriges biodlares riksförbunds hemsida. 


Titel: Säker honung - kvalitetssäkra din honungsproduktion

Författare: Calle Regnell, Anders Lignell, Lotta Fabricius Kristiansen

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-982534-3-6

Utgivare: Sveriges biodlares riksförbund, Biodlingsföretagarna

Vikt: 300g

Antal sidor: 72

utgivningsår: 2016

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen