Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället

av Ingemar Fries och Preben Kristiansen

  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Gammal kunskap revideras, nya parasiter och virus presenteras och så får vi del av senaste rön vad gäller skötsel och botemedel för att hålla bina friska. Ett stort avsnitt ägnas åt varroakvalstret och de svåra följdsjukdomar som den parasiten orsakat för biodlingen runt om i världen. För att vi ska förstå hur smittspridning sker i bisamhället ger författarna en inträngande bild av hur binas olika organ fungerar, liksom hur de enskilda bina samverkar i kupan. Författarna har lång erfarenhet av sjukdom och hälsa hos honungsbin.


Titel: Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället

Författare: Ingemar Fries, Preben Kristiansen

Språk: Svenska

Utgivningsår: 2009

Förlag: Apinordica

Antal sidor: 192

Vikt: 679g

ISBN: 978-91-633-5552-3

Totalsumma:
    Till kassan